top of page

Onko jokin asentosi leimattu alaselkäkivun aiheuttajaksi?

Päivitetty: 20. marrask. 2020Alaselkäkivun aiheuttajiin liittyy paljon juurtuneita ja vanhoja käsityksiä. Alaselkäkipu voi olla yksilölle siinä mielessä leimaava vaiva, että siitä puhuttaessa saatetaan vanhentuneilla käsityksillä vaikuttaa myös negatiivisesti ihmisen kokemukseen omasta kehostaan. Vaikuttamalla negatiivisesti ihmisen kehonkuvaan voidaan jopa pitkittää ihmisen kokemusta kivusta tai kärsimyksestä.


Ihmistä on kiinnostanut pitkään selän biomekaaniset piirteet ja selkää on ajateltu hyvin konemaisena mallina, jossa pienikin poikkeama symmetrisestä tai biomekaanisesti optimaalisesta asennosta aiheuttaisi suoraan syy-seurausyhteydellä kipua. Esimerkkeinä voisin mainita vinon lantion, kireät lihakset, huonon ryhdin ja notkoselän. Monella meistä löytyy kehosta kireyksiä, epäsymmetriaa tai ihanteellisesta ryhdistä tai notkosta poikkeava asento.Onko sinusta löytynyt "poikkeamia"?


Edellä mainittuihin kehon virheasentoihin tai väittämiin on monen helppo samaistua, koska monella meistä on kireitä lihaksia tai emme pidä ryhtiämme hyvänä. Asia on nykytiedon mukaan monesti paljon monimuotoisempi kuin yhden ainoan tekijän summa.


Ryhdin ja mahdollisten epäsymmetrioiden havainnointi kuuluu jokaisen terveydenhuollon henkilön peruskoulutukseen, mutta kivun hoitamisen kannalta sillä on todennäköisesti, tilanteesta riippuen, hyvin pieni merkitys. Mitä sinä ajattelet, jos terveydenhuollon ammattilainen kertoo sinulle silmämääräisistä havainnoistaan, esimerkiksi vinosta lantiosta, notkoselästä, kyfoosista tai eripituisista jaloista?


Minun täytyy sanoa, etten ole tavannut kovinkaan montaa, ellen yhtään, täysin 100 % symmetristä tai ihanneryhtistä ihmistä. Voisinko havaintoni mukaan vetää johtopäätöksen, että epäsymmetria tai huono asento on automaattisesti alaselkäkivun syy? Vai pitäisikö minun miettiä, kuinka monella epäsymmetrisellä ei ole selkäkipua? Näiden havaintojen tueksi on onneksi tutkimustietoa, jossa pääsemme tutustumaan myös kivuttomien ihmisten maailmaan. On siis iso määrä huonoryhtisiä ja epäsymmetrisiä, joilla ei ole alaselkäkipua.
Miksi ei saisi kertoa esimerkiksi epäsymmetriasta, huonosta ryhdistä tai kireistä lihaksista, mikäli alaselkäkipuisella ihmisellä niitä on?


Jos ammattini olisi epäsymmetrian hoitamista, kiinnittäisin siihen enemmän huomiota. Jos tehtäväni on auttaa ihmistä kivussa tai kärsimyksessä, monet muut asiat ovat minulle paljon merkityksellisimpiä hoitoprosessissa. Asia riippuu täysin siitä, kuinka olennaista mikäkin asia on eri hoitoprosessin vaiheissa. Kaikki poikkeamat eivät automaattisesti tarkoita kivun syytä.


Kivuliaalla keholla on taipumus hakeutua kivuttomaan asentoon. Jos ihmisellä on nilkassa murtuma, hän askeltaa aristaen. Onko silloin järkevää tarkkailla ihmisen kävelyä ja vetää johtopäätös, että nilkuttaminen tai aristaminen on nilkkakivun syy? Entäpä selkäkivussa ja asennon havainnoinnissa? Kun selkä hakeutuu kivuttomaan asentoon, saattaa se silloin olla vino.


Miksi sitten käytin sosiaalisessa mediassa sanoja myytti, harhaluulo tai leimaaminen? Monet juurtuneet käsitykset ovat myyttejä ja leimaavia siinä mielessä, että ihmisen luonnollinen tai yksilölle anatomisesti täydellinen asento saattaa olla toisen mielestä huonoryhtinen ja toisen mielestä normaali.


Mikäli ihmisen luonnollinen asento leimataan ilman selkeää perustetta selkäkivun syyksi, oman ryhdin tai selän notkon jatkuva tarkkailu kuntoutuksena voi olla kyseenalaista tai jopa haitallista. Mitä tämä leimaava ajatus kertoo hänelle koko loppuelämän?


Yhteenvetona voisin sanoa, että selkäkivut ovat monimuotoisia ja harvoin niihin löytyy vain yksi ja yksiselitteinen syy tai syy-seuraussuhde. Kuntoutuksella voidaan vaikuttaa paljon kivun vähenemiseen, kärsimykseen ja kivun sekä selkäkipujen ennaltaehkäisyyn. Suhtaudu siis omaan kehoosi arvostavasti ja leimaamatta sekä kuntouta selkääsi sinulle sopivilla yksilöllisillä tavoilla.

Tämän tekstin täydennykseksi, ja paremman kokonaiskuvan saamiseksi, suosittelen katsomaan Youtube-videoni aiheesta. Linkki löytyy alta. https://www.youtube.com/watch?v=tpvhnSjEPrE


Lähdetiedot:


Lähdetietoja: 1. Karppinen, Jaro - Simula, Anna Sofia - Lausmaa, Mikko - Paukkunen, Maija - Holopainen, Riikka - Takala, Esa-pekka. Mistä pitkittynyt alaselkäkipu johtuu? 17.4.2020. Luettu taustatyönä elokuussa 2020. Internet-lähde: https://www.laakarilehti.fi/tieteessa...


2. Käypä hoito -suositus, julkaistu: 05.05.2017. Alaselkäkipu. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki:Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi / https://www.kaypahoito.fi/hoi20001?ta...

45 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page