top of page

Nikotiini ja urheilu - Parantaako nikotiini suorituskykyä?

Päivitetty: 30. syysk. 2021Ammattilaisjoukkueen treenit ovat päättyneet noin 30 minuuttia sitten. Osa vielä pukee, osa on hieronnassa ja iso joukko on jo lähtenyt lounaalle. Yksi urheilijoista on valmiina lähtemään, mutta odottaa vielä nuuska huulessa muutamaa joukkuetoveriaan lounaalle. Nikotiini virtaa verenkiertoon, keskittymiskyky paranee ja on aika rentoutua hyvien treenien jälkeen. Perustuuko nämä edellä mainitut nikotiinin koetut hyödyt uskomuksiin tai samanlaiseen kemialliseen riippuvuuteen kuin muillakin niistä riippuvaisilla henkilöillä? Onko nikotiinilla positiivisia vaikutuksia urheiluun tai suorituskykyyn?


Suomessa urheilijoilla yleisimmin käytetty nikotiinituote on nuuska. Tupakoinnin haitat ovat urheilijoilla samat kuin muulla väestöllä, mutta tässä tekstissä puhun vain nikotiinista tai nuuskatuotteesta. Huomioi nämä, kun kirjoitan haitoista ja hyödyistä esimerkiksi keuhkojen toiminnassa. Lisäksi nuuskalla ja tupakalla on paljon terveyteen liittyviä haittoja, joita en tässä tekstissä erottele, vaan keskityn nikotiiniin ja suorituskykyyn.


Nikotiini vaikuttaa koko kehossa, ja sillä on haitallisia vaikutuksia moneen urheilusuorituksen kannalta keskeiseen elinjärjestelmään. Tutkimuksissa koettuja hyötyjä on objektiivisia hyötyjä enemmän. On tärkeä huomioida, että jokaisessa tutkimuksessa otokset ovat olleet pieniä ja hyödyt ovat olleet tutkimuksissa vähäisempiä kuin haitat.


Keuhkot ja rasituksensietokyky


Keuhkoihin nikotiini vaikuttaa epäsuorasti keuhkojen verenkierron vähenemisen kannalta, mutta maksimihapenotossa ei havaittu eroja lopettamisen jälkeen. Vaikka maksimihapenotossa ei havaittu eroja, nikotiini vaikuttaa keuhkoihin eikä se ole terveellistä keuhkoille. Se saattaa vaikuttaa astmaoireisiin.


Vaikka nikotiini ei suoraan mitattuna vaikuttanut hapenottoon, yleinen rasituksen sieto tai äärimmäisen rasituksensietokykyyn kuluva aika parani lopettamisen seurauksena.


Sydän ja lihakset


Nuuskan käytön lopettaminen on hidastanut tutkituilla leposykettä ja alentanut verenpaineen yläpainetta sitä enemmän, mitä isompaa annosta alun perin on käytetty. Lisäksi käänteisesti, mitä enemmän nikotiinia elimistössä on, sitä nopeampi on leposyke. Nikotiinin katsotaan nostavan sykettä ja supistavan verisuonia, jolloin verenkierron rasitus lisääntyy.


Lopettamisen jälkeen sydämen kyky tuottaa hapekasta verta kudoksiin paranee ja samalla lihasten pienten verisuonten vastapaine laskee. Suurin osa haittavaikutuksista selittyy siis sydämen ja verenkierron toiminnan kautta liittyen lihasten toimintaan. Toisin sanoen, kun lihas huutaa suorituksessa happea ja haluaa poistaa maitohappoa, nikotiini rellestää siinä välissä haitaten näitä molempia toimintoja.


Fysiologian perusteella voisi siis olettaa, että nikotiini hidastaa palautumista.


Muutama asia on hyvä huomioida: Nikotiini saattaa lisätä rytmihäiriön riskiä. Nikotiini on myös äkkikuoleman riskitekijä koko väestötasolla.
Makeanhimo ja painonhallinta


Lopettaminen on loistava yhtälö herkuttelulle: karkkia tai makeaa tekee mieli ja saattaa painokin nousta lievästi. Ole huoleti, makeanhimo on vain vieroitusoire eli ohimenevää. Jos siirryt vieroitusjaksolle, kannattaa kiinnittää painonhallintaan huomiota. Nälän lykkäämiseen se on huono keino terveyden näkökulmasta pitkällä aikavälillä insuliinin vaikutuksen heikentymisen vuoksi.Immuniteetti ja suorituskyky


Nikotiini vaikuttaa useisiin elimistön keskeisiin välittäjäaineisiin ja muuttaa joidenkin solujen toimintakykyä. Lyhyesti: vaikutukset ovat immuunivasteessa monimutkaisia ja niitä pidetään kokonaisuudessaan haitallisina riippuen altistumisen kestosta, iästä, sukupuolesta ja rasitustilasta. Lisäksi esimerkiksi suun terveys saattaa vaikuttaa immuniteetin tilaan, mutta tätä on tutkittu vähän.


Toisin sanoen suoraan ei voida sanoa, miten olennainen osa nikotiinilla olisi immuniteetin heikkenemiseen, mutta sitä voidaan pitää yhtenä haitallisena tekijänä kokonaisuudessa ja sen voi katso lisäävän infektioalttiutta.
Parantaako nikotiini mitään suorituskyvyssä?


Nikotiini kiihdyttää keskushermostoa. Adrenaliini parantaa lihasvoiman ja työn säätelyä vastusharjoittelussa, ja dopamiini lisää lihasten voimantuottoa. Nikotiinin aiheuttamaa välittäjäaineiden ja hormonien vapautumisen lisääntymistä onkin ehdotettu teoriassa nikotiinin positiiviseksi vaikutukseksi, mutta laajempaa tutkimusnäyttöä tästä ei ole.


Kokonaisuudessaan voidaan sanoa, ettei nikotiini näytä tuovan mitään selkeää systemaattisesti mitattavissa olevaa suorituskykyhyöytä tai suorituskyvyn selkeää paranemista.


Mutta…tutkiminen on ollut hankalaa pienten otosten ja tutkimusmenetelmien vaihtelevuuden vuoksi. Laajoissa katsauksissa on suurimmalta osin havaittu suorituskyvyn heikkenemistä tai kielteisiä vaikutuksia, kuten nopeutunut syke, yskä, pahoinvointi tai huimaus. Vaikka suurimmassa osassa tutkimuksista ei olla havaittu hyötyjä, muutamissa pienissä otoksissa nikotiini on parantanut suorituskykyä etureiden voimassa tai koettua suorituskykyä kestävyyslajeissa.


Missä on todettu suorituskyvyn nousua?


Käytännössä laadukkaan tutkimuksen tekeminen on ollut haasteellinen eettisyyden vuoksi. Tutkimuksissa pitäisi altistaa nikotiinituotteita käyttämättömiä henkilöitä. Tämän vuoksi nykyiset tutkimukset perustuvat lähinnä nikotiinituotteiden lopettamisen hyötyjen tarkasteluun.


Mutta… Mündel ym. lähtivät sitten reippaasti tutkimaan nikotiinin vaikutuksia sellaisten miesten voimantuottoon ja anaerobiseen suorituskykyyn, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet nikotiinia. Mündel ym. havaitsivat, että pieni määrä nikotiinia (2 mg) paransi merkittävästi reiden ojentajalihasten maksimaalista isometristä voimantuottoa, mutta ei vaikuttanut hyppykorkeuteen tai anaerobiseen suorituskykyyn. Suuremmalla määrällä (4 mg) ei ollut suorituskykyä lisäävää vaikutusta.


Nikotiinia käyttävän henkilöiden suorituskyky saattaa parantua 12 tunnin nikotiinista pidättäytymisen jälkeen, mikäli nikotiinia nautitaan uudestaan 12 tunnin jälkeen ennen suoritusta. Näiden henkilöiden uupumuksensietokyky parani tutkittavassa ryhmässä.


"..nikotiini ei objektiivisesti mitaten paranna urheilusuoritusta ja juuri siksi sitä ei ole luokiteltu muun muassa dopingiksi."


Kognitiiviset hyödyt


Nikotiini ei näytä parantavan stressinsietokykyä tai kognitiivista suoritusta, vaikka urheilijan oma kokemus vaikutuksesta olisi myönteinen. Tämä koettu vaikutus todennäköisesti selittyy nikotiinin keskushermostoa stimuloivalla vaikutuksella tai sillä, että tiedostamattomat tai tiedostetut vieroitusoireet vähenevät.


Lopuksi


Yhteenvetona siis, että nikotiini ei objektiivisesti mitaten paranna urheilusuoritusta ja juuri siksi sitä ei ole luokiteltu muun muassa dopingiksi. Palautumista nikotiini todennäköisesti hidastaa. Tutkimusten mukaan koettu hyöty syntyy keskushermostoa kiihdyttävästä vaikutuksesta ja vierotusoireiden lievittymisestä ja ovat hyvin yksilöllisiä. Tutkimukset ovat kauttaaltaan hyvin pieniä otoksia ja eri menetelmillä tehtyjä, joten vahvoja johtopäätöksia suorituskyvystä ei voi tehdä. Terveydellisiä negatiivisia vaikutuksia ei sen sijaan kannata ohittaa.


Nikotiinin käyttö on luonnollisesti jokaisen aikuisen oma asia, vaikutukset henkilökohtaisia, enkä tämän perusteella anna mitään suosituksia vaan tuon tietoa näkyväksi. Jokaisen on mietittävä omalla kohdalla hyödyt ja haitat: muun muassa limakalvot, ruoansulatus, keuhkot, verisuonet sekä solujen toiminta pitkällä aikavälillä. Nuorilla kannattaa pitää mielessä terveysvaikutukset ja että nuorena aloitettu nikotiinin käyttö altistaa masennukselle.


Minua on pitkään kiinnostanut, nikotiinin käytön yleisyyden vuoksi, miten nikotiini vaikuttaa urheilusuoritukseen tai palautumiseen. Olen itse tehnyt ja teen edelleen töitä ammattilaisuuteen tähtäävien urheilijoiden ja ammattiurheilijoiden kanssa. Ammattilaisuuteen kasvattavassa organisaatiossa työhöni kuului myös urheilullisiin elämäntapoihin kasvattaminen. Näihin kysymyksiin nikotinituotteista jokainen valmentaja joutuu todennäköisesti joskus vastaamaan jollakin tavalla.


-Luciano Posillipo-Olen toiminut valmentajana toistakymmentä vuotta ja huippu-urheilijoiden valmentajana sekä fysioterapeuttina yli 10 vuotta. Hektisen urheilumaailman jälkeen olen ollut kiinnostunut tuomaan urheilumaailman oppeja valmennuksessa kuin fysioterapiassa tavallisten kuntoilijoiden tietoisuuteen. Etusivulta pääset tutustumaan lisää toimintatapoihini.Fysioterapeutti AMK

Urheilufysioterapeutti

Valmentajan ammattitutkinto

Ammattivalmentaja

Koulutettu hieroja

UEFA A-lisenssi
Lähdetietoja:


Kristiina, Patja – Borodulin, Katja 2020: Vaikuttavatko tupakka- ja nikotiinituotteet kilpaurheilijan suorituskykyyn? Katsausartikkeli lääkärilehdessä 11.12.2020 vsk 75, s. 2765 - 2770. Käytetty lähteenä joulukuussa 2020.

735 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page