top of page

Tietosuojaseloste, 10.11.2020

 

Rekisterinpitäjä:

Kunnon Palvelua-LP/Luciano Posillipo

Piispanportti 12b, 2. krs

02200 Espoo

palvelut@kunnonpalvelua.com

 

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupan tuotteita tai palveluihimme liittyiä ilmaispalveluita, jos et anna henkilötietojasi.

 

Kerään henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. 

 

En tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä. Saatamme käyttää tietojasi, kuten sähköpostiosoitettasi markkinointiin tai tilastointiin.

 

Henkilötietojasi vastaanottavat:

 

sähköposti ja puhelin:

  • yrityksemme, siis minä itse. 

  • sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse tai chat-kautta.

  • Yrityksen asioita hoitava henkilö, esim. kirjanpitäjä tai yrityksen avustaja

 

Yhteydenottolomake:

  • tiedot kulkevat wix.com verkkojesivujen palveluntarjoajan kautta, joka tallentaa tiedot ylläpitämieni verkkosivujen palvelimelle exel-muotoon. 

Mitä tietoja säilytämme: 

Vain niitä tietoja, joita itsestäsi annat, kuten esim.

  • Nimi

  • Sähköposti

  • Puhelinnumero

Säilytämme tietoja lainsäädännön asettamien määräaikojen mukaisesti.

Sinulla on seuraavat oikeudet:

- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

- oikeus tietojen oikaisemiseen

- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

- oikeus vastustaa käsittelyä

- oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

KunnonPalvelua-LP| Tilaus – ja käyttöehdot

 

  1. Yleistä

 

1.1. Yritystiedot ja käyttöehtojen tarkoitus

 

Kunnon Palvelua - LP / Luciano Posillipo

Y-tunnus 2140282-6

 

 

Osoite:

KunnonPalvelua-LP / Luciano Posillipo (Fysios Oy)

Piispanportti 12 b 2. krs
02200 Espoo

palvelut@kunnonpalvelua.com

Nämä käyttöehdot koskevat KunnonPalvelua - LP:n toimintaa ja sitovat Palvelun käyttäjiä. Luethan käyttöehdot huolellisesti ennen rekisteröitymistä. Jos koet, ettet voi sitoutua käyttöehtoihin, älä rekisteröidy jäseneksi, osta tai käytä KunnonPalvelua - LP:n palveluita.

 

1.2. Palvelun sisältö

 

Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy KunnonPalvelua - LP:n kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa.

 

Kunnon Palvelua - LP:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.

 

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

 

1.2.1. Palvelun toiminta

 

Kunnon Palvelua - LP ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys verkkopalveluun toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

 

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät mukaan lukien tietoliikenneyhteydet. Kunnon Palvelua - LP ei takaa, että Palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

 

1.2.2.  Palvelussa annetut tiedot

 

Vaikka Kunnon Palvelua - LP yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.

 

Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä Kunnon Palvelua - LP velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos Palvelussa on virheellisiä hintatietoja. Kunnon Palvelua - LP:lla on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa Palvelussa julkaistuja tietoja.

 

Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän henkilökohtaiset olosuhteet.

 

1.2.3. Käyttöehtojen muutokset

 

Kunnon Palvelua - LP varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Kunnon Palvelua - LP:n verkkosivuilla. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

 

1.2.4. Sopimuksen siirtäminen

 

Jäsen ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa verkkokurssikokonaisuuteen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle.

 

Kunnon Palvelua - LP:llä on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.

 

1.3. Rekisteröityneet jäsenet

 

Kunnon Palvelua - LP:n verkkosivuilla on sekä ilmaista sisältöä että ainoastaan jäsenille tarkoitettua sisältöä. Jäseneksi pääsee ostamalla Valmennuksen Kunnon Palvelua - LP:n verkkokaupasta. Rekisteröitynyttä jäsentä kuvataan tässä termillä Jäsen.

 

Jäsenyyttä vaativiin Valmennuksiin lukeutuu joko Helppo Startti -valmennus tai Helppo Startti+ -valmennus tai Kunnon Startti ja niihin liittyvä oppimateriaali. Lisäksi valmennuksiin sisältyy keskustelukanava valmentajan kanssa.

 

Jäsenyys on aina määräaikainen. Valmennuksen ostaneilla Jäsenillä jäsenyys on neljä viikkoa, 28 päivää, Valmennuksen alkamispäivämäärästä. Valmennuksen alkamispäivämäärä on se päivä kun Jäsen saa Valmennuksen oikeudet KunnonPalvelua-LP:ltä.

 

Kunnon Palvelua - LP pidättää oikeuden muuttaa Jäsenyyden ehtoja. Oma tili -sivun kautta Jäsen pääsee Valmennuksen sisältöön ja materiaaliin.

 

1.3.1. Käyttäjätunnus

 

Tuotteen oston yhteydessä käyttäjä a.) luo itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan, minkä jälkeen Jäsen pääsee rekisteröitymistä vaativille jäsenalueille tai b.)  käyttäjä voi kirjautua omalla henkilökohtaisella sähköpostillaan.

 

Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Jäsen on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.

 

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Jäsen ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä Jäsen saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. KunnonPalvelua - LP ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi.

 

Kaikki Jäsenen Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli Jäsen tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi KunnonPalvelua - LP:lle. KunnonPalvelua - LP voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

 

1.3.2. Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen

Jäsen on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. KunnonPalvelua - LP pitää muun muassa seuraavia tekoja näiden ehtojen vastaisina:

 

Laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;

hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;

Kunnon Palvelua - LP:n tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;

Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;

muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;

tekeytyminen toiseksi henkilöksi;

muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen; 

viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;

mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja

minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Kunnon Palvelua - LP tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

Mikäli Kunnon Palvelua - LP harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Kunnon Palvelua - LP voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsyn Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.

 

1.3.3. Vastuunrajoitus

Jäsen hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin Jäsenen omalla vastuulla. KunnonPalvelua-LP varaa oikeuden milloin tahansa muokata Palvelua.

 

KunnonPalvelua-LP ei vastaa esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

KunnonPalvelua-LP ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.

 

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, KunnonPalvelua-LP ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.

 

1.3.4. Käyttäjätunnuksen poistaminen

 

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen palvelut@kunnonpalvelua.com. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun KunnonPalvelua-LP kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

 

1.4. Verkkokauppa ja maksaminen

 

KunnonPalvelua-LP:n tuotteet ovat myynnissä verkkokaupassa.

 

1.4.1. Maksutavat

 

Verkkokaupassa käy maksuvälineinä pankkisiirto. 

 

Maksunvälityspalvelun toteuttajana toimii asiakkaan oma pankki yhteistyössä suomalaisten pankkien kanssa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä omaan pankkiin

1.5. Immateriaalioikeudet

 

Palvelun sisältämän tai KunnonPalvelua-LP:n Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat KunnonPalvelua-LP:lle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman KunnonPalvelua-LP:n ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

 

Valmennuksissa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat KunnonPalvelua-LP:n luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on KunnonPalvelua-LP:n yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti KunnonPalvelua-LP:lle tekijänoikeusrikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

 

1.7. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

 

KunnonPalvelua-LP:n ja asiakkaan väliset Palvelua koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.

bottom of page